Rumänien

Landet är även mycket varierande – 34 % berg, 33 % kuperat och 33 % lågland. I södra delen av landet övergår Karpaterna i ett backigt landskap. Detta varierande landskap är hem åt ca 34 000 olika djurarter, inklusive ca 50% av Europas brunbjörnar. Därför är Rumänien ett av få länder i Europa som fortfarande har en sann vildmarkskaraktär. Här lever stora populationer av vargar, brunbjörnar och vildsvin i gamla naturskogar – varav vissa sällan kommer i kontakt med människor. I landets utbredda skogar finner vi även rikligt med rådjur och kronhjortar.

 

LÄS MER OM RUMÄNIEN