Namibia

Namibia har ökenklimat och placeringen mellan Namib- och Kalahariöknarna innebär att landet har mycket lite nederbörd. Men trots det heta och torra klimatet så finns det över 200 däggdjursarter i Namibia – här finns alltså något för alla jägare! Från de ståtliga kuduantiloperna till de enorma elefanterna. Dessutom har Namibia en välorganiserad och bevarandefokuserad jaktindustri där staten stödjer och verkar för jaktturismen. Ett bevis på detta är att staten under år 2018 satte upp som mål att minska tjuvjakten med 50% för att gynna regelrätt jaktnäring. Namibia är alltså ett riktigt paradis för den som vill uppleva enastående jakt!

 

LÄS MER OM NAMIBIA