England

 

Stora delar av England består av låga kullar och slätter. I de södra delarna finns ett tämligen vänligt landskap med lövskogar, slätter och en låglänt kust. Englands kuststräcka är hela 4,422 km lång och här kan man bl.a. finna de ikoniska vita kalkklipporna i Dover samt den historiska Jurakusten. I de nordliga delarna är landet bergigt och i nordväst finns de högsta bergen i hela landet. I förhållande till Skottland så har England ett varmare klimat och något lägre landnivåer. Detta innebär att viltbeståndet skiljer sig något i de båda länderna. I England finns få stora däggdjur och landet är i huvudsak befolkat av mindre däggdjur. Mindre arter av hjort trivs dock mycket bra – exempelvis Muntjak.
LÄS MER OM JAKT I ENGLAND